ท่องเที่ยว

น้ำตกกรุงชิง นครศรีธรรมราช

น้ำตกกรุงชิง นครศรีธรรมราช

travel-nakon-lanka-1-1

น้ำตกกรุงชิง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช น้ำตกกรุงชิง ฝนแสนห่า ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อ "กรุงชิง" เป็น ชื่อสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อกันว่าเคยเป็นชุมชนมาแต่สมัยโบราณ เป็นพื้นที่ที่มีประวัติการต่อสู้อันเกิดจากความขัดแย้งในด้านความคิด ในการปกครอง พื้นที่ผืนป่ากรุงชิง โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2517 ต่อมาฝ่ายรัฐบาลสามารถยึดพื้นที่ได้ ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ที่กรุงชิงแตกในปี 2524 คำว่า "ชิง" เป็นชื่อของ ต้นชิง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่มีมากในเขตนี้ ป่ากรุงชิงอยู่ในท้องที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4016 แล้วเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4186 จนถึงบ้านห้วยพานจึงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4188 (ห้วยพาน-กรุงชิง) รวมระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร จะพบทางแยกซ้ายมือเข้าสู่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขล.4 (น้ำตกกรุงชิง) ข้า ไปอีก 8 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ของกรุงชิงเป็นพื้นที่ราบสูงและมีภูเขาล้อมรอบ ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า อ่าวกรุงชิง น้ำตกกรุงชิง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากคลองกรุงชิงซึ่งไหลตัดผ่านหุบผาหินแกรนิต ลดระดับตามความลาดเอียงของภูเขา ก่อเกิดเป็นชั้นน้ำตกอันงดงาม น้ำตกกรุงชิงเปิดให้เที่ยวชมจำนวน 7 ชั้น คือ หนานมัดแพ หนานปลิว หนานจน หนานโจน หนานต้นตอ หนานวังเรือบิน และหนานฝนเสน่หา ซึ่งเป็นชั้นที่งดงามที่สุด ซึ่งมีความสูงประมาณ 70 เมตร น้ำตกแห่งนี้เคยได้รับการตีพิมพ์ในพันธบัตร 1000 บาท รุ่นเก่า บนธนบัตรจะปรากฎตัวน้ำตกกรุงชิงและเทือกเขานครศรีธรรมราชนอกจากการเที่ยวชม น้ำตกและศึกษาประวัติศาสตร์แล้ว น้ำตกกรุงชิงยังมีแหล่งธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่สวยงาม มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ศึกษาพันธุ์ไม้ และชมนกที่หายากอีกด้วยtravel-nakon-lanka-1-2

น้ำตกกรุงชิง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช น้ำตกกรุงชิง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผืนป่าใน เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนั้นนับเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 570 ตารางกิโลเมตร โดยมียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของภาคใต้ มีความสูงประมาณ 1,835 เมตร จากระดับน้ำ ทะเล ด้วยความเป็นป่าสมบูรณ์จึงเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญของคลองกรุงชิง คลองเขาแก้ว คลองท่าแพ เป็นต้น และ ก่อเกิดน้ำตกขนาดใหญ่มากมายหลายแห่ง เช่น น้ำตกกรุงชิง น้ำตกพรหมโลก น้ำตกกะโรม น้ำตกอ้ายเขียว โดยมี น้ำตกกรุงชิง เป็นน้ำตกที่งดงามและยังคงความเป็นธรรมชาติที่สุด

travel-nakon-lanka-1-3

ชื่อกรุงชิงมาจาก "ต้นชิง" พันธุ์ไม้ตระกูลปาล์ม ซึ่งมีมากในบริเวณนั้น การเข้าไปชมน้ำตกกรุงชิง จะต้องเดิน เท้าจากที่ทำการหน่วยอุทยานฯ ผ่านเส้นทางเดินป่าอันสมบูรณ์ ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร เข้าไปถึงธารน้ำตกชั้นที่สวย งามมากที่สุดมีชื่อว่า "หนานฝนแสนห่า" สายน้ำตกจากหน้าผาสูงชันประมาณ 80 เมตร กระแสน้ำแผ่เป็นผืนกว้าง กระจายออกเป็นละอองเหมือนฝน ไม่จับกันเป็นเกลียวเหมือนน้ำตกทั่วไป จึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว การเดินทางไป ชมน้ำตกชั้นนี้ต้องปีนป่ายลงไปตามขอบผาริมลำธารและบางช่วงต้องผ่านหุบเหวและป่าดิบที่ดิ่งชัน

ความงามของน้ำกรุงชิง น้ำตกกรุงชิงมีทั้งหมด 7 ชั้นtravel-nakon-lanka-1-4

ชั้นที่ 1 หนานมัดแพ เมื่อเดินไต่เขาลงมาจะพบ หนานมัดแพ น้ำตกเป็นกระแสสองสายไหลโอบชะง่อนหินลงมารวมเป็นสายเดียว สามารถลงเล่นน้ำได้

ชั้นที่ 2 หนานฝนแสนห่า หนานฝนแสนห่า เป็นชั้นที่สวยที่สุด ของน้ำตกกรุงชิงจากหนานปลิวจะต้องปีนลงมาจากหน้าผาสูงชันมาก

ชั้นที่ 3 หนานปลิว จากหนานโจน ปีนเนินเขาลงมาข้างทางจะมีเถาวัลย์และต้นไม้ให้เป็นที่ยึดเกาะกุม "หนานปลิว" สูงประมาณ ๔๐ เมตรที่เรียกหนานปลิวเพราะผาของน้ำตกเป็นซอกเล็กรับลมจัด ทำให้น้ำแยกเป็นละอองปลิวกระจาย น้ำไหลตามช่องหน้าผาเป็น ๒ สายตกกระทบก้อนหินขนาดใหญ่ ทำให้เกิดไอน้ำเหมือนหนานโจน น้ำในแอ่งมีลักษณะสีเขียวใส

ชั้นที่ 4 หนานโจน จากหนานจน จะต้องเดินลงจากเนินเขาซึ่งทางแคบและชัน ที่เรียกว่า "หนานโจน" เพราะกระแสน้ำรวมตัวเป็นเกลียวกระโจนลงมาเป็นวงโค้ง และมีแอ่งน้ำลึกมาก น้ำเป็นสีเขียวแก่ มีก้อนหินเป็นหน้าผาใหญ่ เมื่อน้ำไหลตามช่องหน้าผาสายน้ำกระทบกับก้อนหินทำให้เกิดไอน้ำสวยงาม

ชั้นที่ 5 หนานจน จากต้นตอ เดินลงเนินเขามาอีก ๗๐๐ เมตร ทางชันมากและมีหน้าผา "หนานจน" สูงประมาณ ๒๐ เมตร กระแสน้ำแผ่กว้างเป็นผืนผ้า ที่เรียกว่า หนานจน เพราะจะต้องไต่ขอบลำธารลงไปถึงแอ่งน้ำตก จึงจะพบหน้าผาชันสองข้างลำธาร ทางน้ำหักชันพุ่งตกลงไปอีก ๓๐ เมตรไหลลงมาเป็นสองข้างทาง ทำให้เกิดไอน้ำกระทบหินดูสวยงามมาก ซึ่งเป็นจุดจนหนทางไต่ขอบลำธารไปไม่ได้อีก

ชั้นที่ 6 ต้นตอ ที่เรียกต้นตอ เพราะเดิมมีสะตอป่าต้นสูงใหญ่หลายต้นขึ้นขนาบอยู่สองฝั่ง น้ำตกเป็นกระแสลาดตามหน้าผาหักชันสูงประมาณ ๒๐ เมตรลงสู่อ่างใหญ่กว้างและลึกมาก น้ำเป็นสีเขียวอ่อน จากวังเรือบินถึงต้นตอ จะต้องเดินลงเนินเขาสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น

ชั้นที่ 7 วังเรือบิน ลักษณะน้ำเป็นวัง น้ำเป็นสีเขียวอ่อน ตรงกลางมีเนินทรายให้นักท่องเที่ยวใช้พักขณะเล่นน้ำ มีก้อนหินกั้นสายน้ำเป็นเขื่อนหินคนสามารถเดินข้ามไปอีกฝากหนึ่งได้ ในน้ำจะมีฝูงปลาแหวกว่ายให้ชม

การเดินทาง

น้ำตกกรุงชิงอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ขล.4 "น้ำตกกรุงชิง" เดินทางโดยออกจากตัว เมืองนครศรีธรรมราชไปตามเส้นทาง 4015 แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทาง 4016 ผ่านทางเข้าน้ำตกพรหมโลก น้ำตก อ้ายเขียว น้ำตกยอดเหลือง แล้วไปต่อตามเส้นทาง 4186 ถึงบ้านห้วยพาน เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทาง 4188 ราว 62 กิโลเมตร จะพบป้ายทางเข้าน้ำตกกรุงชิงอยู่ทางซ้ายมือ ไปตามทางลูกรังอีก 8 กิโลเมตร

บริเวณน้ำตกมีที่พักและสถานที่เล่นแคมป์ไฟด้วย ติดต่อที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. (02) 579-7223, 579-5734

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ