ท่องเที่ยว

ชมรมคนรักเห็ด นครศรีธรรมราช

ชมรมคนรักเห็ด นครศรีธรรมราช

Travel-nakon-changklang-3-1

ชมรมคนรักเห็ด นครศรีธรรมราช แหล่งเพาะและจำหน่ายเห็ดหลากชนิด อาทิ เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็นนางฟ้า และเป๋าฮื้อ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์และถุงเพาะเชื้อเห็ด รวมทั้งให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงเห็ดแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ติดต่อคุณสุรินทร์ รอดพ้น หรือคุณสุธน รอดพ้น โทรศัพท์ 081-747-4310Travel-nakon-changklang-3-2

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ