Menu PSTIP

เรื่องต้องรู้ก่อนป้อนยาลูก

เรื่องต้องรู้ก่อนป้อนยาลูก

เรื่องต้องรู้ก่อนป้อนยาลูก

เรื่องต้องรู้ก่อนป้อนยาลูกแค่ลูกต้องกินยาก็เสียใจมากพอแล้ว ตอนป้อนยายิ่งเข้าไปใหญ่ หากคุณรู้หลักการป้อนที่ถูกต้อง ก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เลย

  • ตรวจเช็กว่ายาของลูกต้องให้เวลาไหน เช่น ขณะที่ท้องว่าง หรือให้พร้อมอาหารได้เลย
  • อ่านคำแนะนำข้างฉลากอย่างละเอียดว่าหลังเปิดใช้แล้ว ต้องเก็บในตู้เย็นหรือไม่ ต้องเขย่าขวดก่อนป้อนลูกหรือเปล่า
  • ใช้อุปกรณ์การป้อน อย่างหลอดหยด ช้อนตวงหรือถ้วยตวง ป้อนยาให้ลูก
  • กรณีที่ให้ยาพร้อมอาหาร สามารถผสมยาในนม น้ำผลไม้ หรืออาหารเหลวได้เลย

นอกจากจะช่วยให้คุณป้อนยาได้ง่ายขึ้นแล้วยังปลอดภัยกับลูกด้วย

ขอขอบคุณ นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต