เตรียมพร้อมรับมือโรคซางในเด็ก

เตรียมพร้อมรับมือโรคซางในเด็ก

โรคซางเป็นภาวะที่ร่างกายของเด็กเล็กเกิดการขาดสารอาหาร เช่น โปรตีน หรือพลังงานที่ทำให้เด็กมีร่างกายผอม กล้ามเนื้อลีบ มีไขมันน้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ซึ่งมีสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคดังนี้

  • ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดู โดยลูกไม่ได้รับนมแม่ตลอดระยะเวลา 6 เดือนแรก
  • การให้นมผสมที่ไม่เหมาะสมกับลูก ตั้งแต่วิธีการผสม ปริมาณการให้นม รวมทั้งชนิดของนมผสมที่ใช้
  • การเริ่มให้อาหารเสริมที่ช้าหรือเร็วเกินไป
  • การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม เช่น การให้ทานของจุบจิบจนไม่ได้ทานอาหารมื้อหลักที่สำคัญ
  • การเจ็บป่วยของร่างกายทำให้ได้รับอาหารน้อยลงโดยอาจจะเกิดการเบื่ออาหาร หรือมีการดูดซึมย่อยอาหารบกพร่อง

ปัจจุบันเนื่องจากพ่อแม่มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกมากขึ้นทำให้เด็กมีปัญหาการขาดสารอาหารน้อยลงกว่าในอดีต แต่อย่างไรก็ตามภาวะโรคซางก็ยังเป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก ดังนั้นพ่อแม่จึงควรมีการดูแลลูกที่เหมาะสมโดยในระยะช่วง 6 เดือนแรกก็ควรได้รับนมแม่ เพราะนมแม่มีสารอาหารที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดแต่เมื่อลูกเติบโตขึ้นก็มีการใช้พลังงานไปกับกิจกรรมในแต่ละวัน คุณแม่จึงควรดูแลในเรื่องอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับลูก การสร้างนิสัยการกินที่ดี และการให้วิตามินหรือยาเสริมที่ถูกต้อง เพียงเท่านี้ลูกน้อยของคุณก็จะห่างไกลจากโรคซางแล้วค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง

 

0
Shares