Menu PSTIP

พัฒนาการสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด

พัฒนาการสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด
พัฒนาการสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด

พัฒนาการสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด

สมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่มักตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงลูก ว่าจะต้องเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กเก่ง อัจฉริยะ เน้นไปที่การส่งเสริมทางด้านสมองของลูกน้อยเป็นหลัก แต่สำหรับยุคโลกาภิวัตน์อย่างทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ การเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะอย่างเดียวคงไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ปัจจุบันนี้จะต้องปลูกฝังให้ลูกมีความมั่นคงทางจิตใจและรู้จักคุณค่าในตัวเอง เพื่อลูกจะได้ดำรงชีวิตได้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

สิ่งแวดล้อมสร้างเด็ก พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมสามารถเริ่มปลูกฝังกันได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะ ปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละช่วงวัย จะมีผลต่อการพัฒนาการด้านอารมณ์ที่เด็กแสดงออกต่อสังคม และความรู้สึกที่เด็กมีต่อตนเอง ดังนั้นการสร้างพลังทางบวกให้แก่ลูกตั้งแต่ยังเล็กจึงเป็นรากฐานสำคัญที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวลูกไปตลอดชีวิตเลยค่ะเส้นทางสู่ความสุขหรือรอยแผลแห่งความทุกข์ เชื่อว่าพัฒนาการแต่ละช่วงวัยนั้น สิ่งที่เด็กได้เผชิญส่งผลต่อจิตใจของเด็กโดยตรง คือ หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูในทางที่ถูกต้อง จะช่วยให้เขาผ่านขั้นนั้นได้สำเร็จ และพบกับประสบการณ์ที่ดี แต่หากไม่สามารถผ่านขั้นหนึ่งๆ ไปได้ ก็จะทำให้เกิดปัญหาทางใจตามมาภายหลัง ซึ่งรอยแผลจากวัยเด็กนี้อาจส่งผลระยะยาวได้

แรกเกิด – 1 ปี

เมื่อตอนลูกน้อยอยู่ในท้องแม่ มีแต่ความสุขความสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหรหรืออุณหภูมิร้อนหนาวยิ่งด้านความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ลูกน้อยในครรภ์ได้รับอย่างครบถ้วนแต่เมื่อลูกคลอดอออกมาแล้ว ลูกน้อยต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ซึ่งในการปรับตัวนี้หากมีคุณแม่คอยอยู่เคียงข้างก็จะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยและส่งเสริมให้ลูกมองโลกใหม่ใบนี้ว่าเป็นที่ที่อบอุ่นและน่าอยู่

พัฒนาการด้านบวก เชื่อใจ ในขั้นนี้การดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ หรือผู้ลี้ยงดูมีความสำคัญอย่างมากในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของลูก คือการได้รับความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย ซึ่งแม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยการกอด โอบอุ้มให้ลูกดูดนมจาอกแม่ และได้รับสัมผัสที่อ่อนโยน ซึ่งทำให้ลูกรู้สึกสุขสบาย รู้สึกว่าเป็นที่รักและหากเขาได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ก็จะเกิดความพึงพอใจ และพัฒนาเป็นความไว้วางใจต่อผู้อื่น อีกทั้งยังมีทัศนคติในการมองโลกที่ดีด้วย

พัฒนาการด้านลบ ไม่ไว้วางใจโลก ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากลูกน้อยไม่ได้รับการตอบสนองเอาใจใส่ หรือได้รับความรักไม่เพียงพอ ถูกละเลยทอดทิ้ง ก็จะทำให้เด็กเกิดความหวั่นกลัว คิดว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยไม่สามารถไว้วางใจใครได้อีกซึ่งจะพัฒนาเป็นการมองโลกในแง่ร้ายหวาดระแวงและสงสัยผู้อื่น หากแม่ไม่สามารถปูทางอันเป็นพื้นฐานสู่ความไว้วางใจในโลกใบนี้ได้แล้ว ก็จะทำให้เด็กมีแผลที่ตกค้างอยู่ในจิตใจของเขาต่อไป

เพระฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ จึงควรจะต้องปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้แก่ลูกน้อยเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตบนโลกนี้ ด้วยความสดใสงดงามต่อไป

ขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร ModernMom ภาพจาก : kapook