Main Menu

ดูแลลูกน้อย ห่างไกลปอดบวม

ดูแลลูกน้อย ห่างไกลปอดบวม
ดูแลลูกน้อย ห่างไกลปอดบวม

ดูแลลูกน้อย ห่างไกลปอดบวม

ช่วงฤดูที่ลมฝนพัดมา มักนำเอาอาการหวัดมาด้วย ไข้หวัดเป็นชนวนที่ทำให้เกิดโรคร้ายแสนจะอันตรายอย่างปอดบวม แต่เราก็สามารถที่จะหาวิธีป้องกันไม่ให้ลูกน้อยที่เป็นหวัดกลายเป็นโรคปอดบวมที่ร้ายแรงได้

โรคปอดบวม หรือบางคนเรียกว่าปอดอักเสบ ปอดติดเชื้อ หรือปอดชื้น เป็นการติดเชื้อของถุงลมซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่ล่างสุดของระบบทางเดินหายใจ

โรคปอดบวมมักจะพบหลังจากที่เป็นโรคหวัด จนหลายคนอาจเรียกว่า หวัดลงปอด มักพบได้บ่อยในเด็กสองวัยคือ ช่วงอายุ 3 เดือน – 2 ปี และเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนในช่วงแรกซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายของเด็กไม่เข็งแรงนัก เนื่องจากภูมิคุ้มกันจากแม่ที่ส่งผ่านรกมายังเด็กตั้งแต่แรกคลอดค่อยๆ ลดต่ำลงจนถึงระดับต่ำสุด เมื่อเด็กอายุ 3-4 เดือน ทำให้เด็กเริ่มป่วยเป็นไข้และเป็นหวัดได้บ่อย กว่าเด็กสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้เพียงพอในการป้องกันโรคได้ ต้องรอจนถึงอายุประมาณปีครึ่งถึงสองปี ซึ่งจะทำให้เด็กเจ็บป่วยน้อยลง

ส่วนช่วงที่สองเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันของเด็กมีความสมบูรณ์ แต่สิ่งแวดล้อมที่สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนมีเชื้อโรคอยู่รอบตัว ทำให้เด็กกลุ่มนี้ต้องป่วยจากการเป็นหวัดบ่อยๆ กว่าร่างกายจะปรับตัวและไม่ค่อยเจ็บป่วยอาจต้องรอจนกว่าเด็กจะเติบโตถึงวัยประถม เมื่อเด็กป่วยเป็นไข้หวัด มีโอกาสที่เชื้อจะลุกลามไปยังถุงลมและทำให้เกิดโรคปอดบวมได้ หากสุขภาพของเด็กอ่อนแอ หรือเชื้อโรคมีความรุนแรง

วิธีห่างไกล “ปอดบวม”

หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชน ซึ่งมีผู้คนและเด็กจำนวนมากโดยไม่จำเป็น เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า

หากมีอาการของไข้หวัดควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และปิดปากเวลาไอจาม ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปยังคนอื่นๆได้

หากลูกมีอาการของไข้หวัดควรได้รับการดูแลเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำมากๆ เช็ดตัวลดไข้ และกินยาตามอาการ เพื่อลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรคปอดบวม

เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมบางชนิดป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไอพีดี วัคซีนหัด วัคซีนไอกรน

ภูมิต้านทานของเด็กยังน้อย ลูกจึงมักป่วยได้ง่าย พ่อจึงจำเป็นต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด รู้จักวิธีป้องกันลูกน้อยให้ห่างไกลโรคด้วยวิธีการต่างๆ เหล่านี้ อาจช่วยให้ลูกน้อยของคุณป่วยน้อยลงและปลอดภัยห่างไกลจากโรคปอดบวมได้ค่ะ

ขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร ModernMom ภาพจาก : momypedia