Menu PSTIP

การเริ่มฝึกวินัยให้กับลูกตั้งแต่หลังเกิดจนถึงอายุ 2 ขวบ

การเริ่มฝึกวินัยให้กับลูกตั้งแต่หลังเกิดจนถึงอายุ 2 ขวบ

การเริ่มฝึกวินัยให้กับลูกตั้งแต่หลังเกิดจนถึงอายุ 2 ขวบ

การเริ่มฝึกวินัยให้กับลูกตั้งแต่ หลังเกิดจนถึงอายุ 2 ขวบ

แนะนำวิธีการสอนให้ลูกรู้จักคำว่า "หยุด", "อย่า" เพื่อไม่ให้เขาทำในสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น จับปลั๊กไฟ พัดลม

เมื่อยังอ่อนวัย การฝึกระเบียบวินัยเป็นที่การฝึกการกิน การนอน การขับถ่าย ฝึกให้รู้จักรอเมื่อหิว เปียก และต้องการให้อุ้มและไม่ยัดเยียด ให้ ถ้าลูกไม่ต้อง การการอุ้มทุกครั้งที่ลูกร้อง ลูกอาจจะไม่ยอมให้วางเรียกว่า เด็กติดมือ หรือลูกร้อง ก็ให้นมทุกครั้ง ทำให้เด็กกินโดยไม่หิว ต้องสำรวจว่าลูกต้องการอะไรแล้วค่อย สนองความต้องการให้

เมื่อลูกเริ่มเคลื่อนไหวได้ เช่น คลาน เดินได้ เป็นวัยที่จะต้องฝึกวินัย สิ่งแรก ที่คุณพ่อคุณแม่ จะต้องรู้ธรรมชาติของเด็กวัยนี้เสียก่อนก็คือ วัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง อยากสำรวจ ทางที่ดีที่สุดก็คือ พยายาม เก็บของต่างๆให้พ้นมือเด็ก สร้างสิ่งแวดล้อมที่เด็กจะอยู่ได้ โดยที่เราไม่ต้องคอยห้าม ?อย่า-อย่า? ตลอดเวลา เช่น ของที่แตกง่าย เครื่องแก้ว เครื่องเผา เครื่องประดับ กระติกน้ำร้อน เลื่อนปลั๊ก ไฟฟ้า ให้ไปอยู่ในระดับที่ลูกเอื้อมไม่ถึง หรือเลื่อนไม่ได้ ก็ใช้หัว สวม พลาสติก รอบเสีย เก็บน้ำยาทำความสะอาด ยาต่าง ๆ เข้าตู้ล๊อคเสีย

เมื่อลูกคืบคลานเข้าใกล้ สิ่งที่อาจเกิดอันตราย ก็ให้บอกว่า ?อย่า? หรือ ?หยุดค่ะ? และจับลูก ให้เปลี่ยนไปทางอื่น ให้ห่างออกไป หรือเบนความสนใจ ไปเล่นอย่างอื่น

การทำโทษเด็ก โดยการกักบริเวณ หรือหยุดกิจกรรม ?time out? จะไม่เกิด ประโยชน์ สำหรับเด็กวัยนี้ ถ้าลูก แผลงฤทธิ์ตีกัด หรือโยนอาหาร ของเล่นทิ้ง อย่างมีอารมณ์ ควรบอกลูกว่า พฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมแม่ไม่ชอบ และจับเขา นั่งเฉยๆสัก 1-2 นาที จนกระทั่งลูกสงบลง

อย่าลงโทษเด็ก ด้วยการตี หรือตบหน้าเด็ก ไม่ว่าเด็กอายุเท่าใด เด็กวัยนี้ ไม่สามารถจะเชื่อมโยง ระหว่างพฤติกรรม กับการลงโทษ เขาเพียงแต่รู้ว่า เจ็บเวลาถูกตี

พ่อแม่จะต้องประพฤติตน เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะเขาจะเรียนรู้ จากการเฝ้าดู การกระทำของคนรอบข้าง ลูกจะเรียนรู้ว่าต้องเก็บของเข้าที่ โดยเห็นว่า เข้าของ ที่พ่อแม่ใช้ เก็บเข้าที่เป็นระเบียบ การสอนลูก ให้หยิบของไปเก็บ ที่สำคัญ คุณแม่ต้องเก็บให้เป็นระเบียบด้วย เป็นการสอนแบบให้ลูก ?ทำอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ทำ?

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต