Menu PSTIP

ไม่อ้วนแต่มีพุงตายเร็ว

ไม่อ้วนแต่มีพุงตายเร็ว

ไม่อ้วนแต่มีพุงตายเร็ว

ไม่อ้วนแต่มีพุงตายเร็ว

คนที่มีพุงหรือมีไขมันสะสมรอบเอวเยอะนั้น นอกจากจะไม่สวยแล้วคุณรู้ไหมค่ะว่ามีอันตรายชนิดที่ว่าเสี่ยงต่อชีวิตเลยนะคะ

คนที่มีหุ่นทรงแอปเปิ้ลแบบที่มีพุงป่องตรงกลางหรือแบบลูกแพร์ แบบที่มีไขมันสะสมที่ต้นขา มีงานวิจัยออกมาเตือนแล้วค่ะว่าคุณมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดและเส้นโลหิตในสมองแตก และยิ่งมีไขมันรอบพุงยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน มะเร็งและอัลไซเมอร์ด้วยเห็นไหมว่ามีพุงแล้วเสี่ยงโรคแทบจะทุกอย่างที่มีในโลกเลยค่ะ แบบนี้คงต้องรีบลุกออกไปออกกำลังกายและกินของที่มีประโยชน์แบบเน้นผักผลไม้เยอะๆ แต่ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่หวานมากไปนะคะ เพราะขึ้นชื่อว่าผลไม้แล้ว ไม่ได้แปลว่าทุกชนิดจะกินแล้วไม่อ้วนซะหน่อย

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Spicy ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต