Menu PSTIP

ไม่สูบก็เป็นมะเร็ง

ไม่สูบก็เป็นมะเร็ง

ไม่สูบก็เป็นมะเร็งแม้ว่าคุณจะไม่สูบบุหรี่ก็ตาม แต่การที่คุณได้สูดดมควันบุหรี่อยู่บ่อยๆ ก็อาจเป็นสาเหตุให้คุณเป็นโรคมะเร็งได้นะคะโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้
 
จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูดควันบุหรี่อาจเป็นมะเร็งลำไส้เร็วขึ้น 6.8 ปีของอายุ
ส่วนผู้ที่สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 16 หรือน้อยกว่านั้นอาจทำให้เป็นมะเร็งเร็วขึ้น 10 ปี เห็นไหมคะว่าคนที่สูบกับคนที่ไม่สูบ ระยะการเป็นมะเร็งห่างกันแค่นิดเดียว

ดังนั้นถ้าคุณคิดว่ามีความเสี่ยงสูง ควรจะไปตรวจร่างกายบ้างก็ดีนะคะ การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต