Menu PSTIP

ใส่ใจการขับถ่ายพิชิตริดสีดวงทวาร

ใส่ใจการขับถ่ายพิชิตริดสีดวงทวาร

ใส่ใจการขับถ่ายพิชิตริดสีดวงทวารริดสีดวงทวารเกิดจากภาวะเลือดคั่งในเส้นเลือดดำของผนังรูทวาร ทำให้เส้นเลือดและเนื้อเยื่อเกิดการโตขึ้นบริเวณปลายสุดของลำไส้ สร้างความทรมานให้กับผู้ที่เป็นทั้งชายและหญิงเวลาขับถ่าย ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอาการท้องผูก หรือท้องเสียเรื้อรัง และในกลุ่มคนที่ไม่ชอบดื่มน้ำ โดยในช่วงอายุ 20-30 ปีจะเป็นๆ หายๆ จนอาการรุนแรงขึ้นในช่วงอายุ 40-50 ปี

การรักษาและป้องกันโดยทั่วไปต้องดูแลการขับถ่ายให้เป็นปกติ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานผักและผลไม้เพื่อช่วยเพิ่มกากใยในการขับถ่ายให้สะดวกขึ้นและหมั่นรักษาความสะอาด อย่าปล่อยให้บริเวณก้นแฉะหรือชื้น ต้องเช็ดและเช็ดให้แห้ง แต่ก็ไม่ควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อล้างบริเวณทวารหนักเพราะอาจเกิดการอักเสบได้ ในกรณีที่เป็นริดสีดวงแล้วควรงดดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะยิ่งทำให้หัวริดสีดวงพองมากขึ้นได้

สำหรับผู้ที่เป็นริดสีดวงที่มีอาการรุนแรงอาจต้องทำการผ่าตัดออกหรือรักษาแบบเฉพาะเจาะจงตามระดับของอาการของผู้ป่วยแต่ละคน อย่างไรก็ตามก็ควรหันมาใส่ใจเรื่องการกิน การขับถ่ายกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาทนทรมานกับเจ้าริดสีดวงทวารจนไม่เป็นอันทำอะไร กันไว้ดีกว่าแก้ค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง