Menu PSTIP

ใช้มือถือนานเกิน 10 ปีเสี่ยงมะเร็งสมอง

ใช้มือถือนานเกิน 10 ปีเสี่ยงมะเร็งสมอง

ใช้มือถือนานเกิน 10 ปีเสี่ยงมะเร็งสมองรู้หรือไม่ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลายาวนานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งสมอง แม้จะยังไม่มีข้อบ่งชัดหรือยืนยันในเรื่องดังกล่าวก็ตาม...เราลองไปดูข้อมูลที่ทำการศึกษาโดยนักวิจัยในยุโรปเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะ

นักวิจัยในยุโรปเชื่อว่าหากใช้มือถือเป็นประจำนานกว่า 10 ปี อาจจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งสมองได้โดยนักวิจัยในสวีเดนศึกษาพบว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานานจะเพิ่มโอกาสมีก้อนเนื้อร้ายในสมอง ด้านที่มักใช้รับโทรศัพท์บ่อยๆ เพิ่มขึ้นถึงสองเท่าและถ้าใช้โทรศัพท์วันละ 1 ชั่วโมงเป็นเวลากว่า 10 ปี ก็เพียงพอที่จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงขึ้นมาได้อีกทั้งงานวิจัยยังระบุว่ามาตรฐานนานาชาติที่คุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์จากรังสีที่แผ่ออกมาก็ยังไม่ปลอดภัยพอและจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วยังมีการเตือนเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือในเด็กว่า ไม่ควรให้เด็กๆ ใช้โทรศัพท์มือถือ เพราะว่ากะโหลกของพวกเขายังบางอยู่ และระบบประสาทก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งมันมีความเปราะบางเป็นพิเศษ

ข้อสรุปดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากที่นักวิจัยตรวจสอบการใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน แพราะการเกิดมะเร็งนั้นต้องใช้เวลานานกว่าทศวรรษ และจากที่ได้วิเคราะห์การศึกษาเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือจำนวน 11 ชิ้นทั่วโลก พบว่าเกือบทั้งหมดมันสามารถเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในเซลล์เกี่ยวกับเยื่อโครงประสาท ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนและปกป้องเซลล์ประสาทได้ความรู้กันไปพอสมควร ยังไงก็พึงระวังเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือกันด้วยนะคะ ทางที่ดีก็ใช้แต่จำเป็น อย่าเอาแต่โทรเม้าท์เรื่องไม่เป็นเรื่องกัน เพราะนอกจากจะเสี่ยงโรคร้ายแล้ว ยังเปลืองตังค์ในกระเป๋าด้วยนะคะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง