ใช้คอมพิวเตอร์และยืดแข้งยืดขาช่วยเพิ่มความจำ

ใช้คอมพิวเตอร์และยืดแข้งยืดขาช่วยเพิ่มความจำ

ด้วยเป็นห่วงความสบายของผู้สูงอายุ ลูกหลานมักเอาใจโดยให้ท่านอยู่เฉยๆ ทว่างานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Mayo Clinic Proceedings รายงานว่า การให้ผู้ที่อายุ 70 ปีขึ้นไปลุกขึ้นมาออกกำลังกายประเภทใช้แรงปานกลาง เช่น เดินเร็วสัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง ร่วมกับทำกิจกรรมกระตุ้นสมอง เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยแก้ปัญหาความจำเสื่อม

หลังจากสอบถามคุณตาคุณยายอายุระหว่าง 70-93 ปีจำนวน 926 คน เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และการออกกำลังกายในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมกับวิเคราะห์การสูญเสียความทรงจำที่เกิดขึ้นตามอายุ ซึ่งจะเกิดก่อนอาการความจำเสื่อมระยะแรกและโรคอัลไซเมอร์ พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์และออกกำลังกายเลยสูญเสียความทรงจำร้อยละ 37.6 แต่คนที่ทำกิจกรรมทั้งสองอย่างมีอาการแค่ร้อยละ 18.3

วิเคราะห์กันว่า อาจเป็นเพราะการออกกำลังกายกระตุ้นให้เลือดและออกซิเจนไหลเวียนไปเลี้ยงสมองดีขึ้น ส่วนการเล่นคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท แค่ลงมือทำ แม้เป็นกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ล้วนป้องกันความจำสั้นระยะยาวค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารชีวจิต ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


0
Shares