Menu PSTIP

ใครว่ายาคุมกำเนิดเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

ใครว่ายาคุมกำเนิดเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

ใครว่ายาคุมกำเนิดเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

ใครว่ายาคุมกำเนิดเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

ผู้หญิงวัย 30-40 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องทานยาคุมกำเนิดมักจะกังวลว่า หากทานยาอย่างต่อเนื่อง อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ เป็นความเข้าใจผิดค่ะ เพราะจากการศึกษาของผู้หญิงกลุ่มอายุดังกล่าว 50,000 ราย พบว่า นอกจากจะไม่ทำให้เกิดโรคแล้วยังสามารถช่วยให้อาการวัยทองที่ผู้หญิงกลัวกันนั้นบรรเทาลงได้อีกด้วย ส่วนที่เคยเข้าใจว่าการทานยาคุมกำเนิดทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจนั้นแท้จริงแล้วเกิดในผู้หญิงอายุน้อยเนื่องจากยาไปเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายมากเกินไป

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต