Menu PSTIP

โรคไอบีเอสไม่อันตรายอย่างที่คิด

โรคไอบีเอสไม่อันตรายอย่างที่คิด

โรคไอบีเอสไม่อันตรายอย่างที่คิด

โรคไอบีเอสไม่อันตรายอย่างที่คิดโรคไอบีเอสเป็นโรคของการทำงานผิดปกติของลำไส้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องร่วมกับการท้องเสียหรือท้องผูกสลับกัน โดยไม่มีสาเหตุ ซึ่งเมื่อได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดจะตรวจไม่พบความผิดปกติอย่างอื่น และไม่ทำให้มีการแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ผู้ป่วยจะเป็นๆ หายๆ หรืออาจเป็นได้ตลอดชีวิต แต่ถึงแม้จะเป็นโรคนี้หลายปีก็ไม่ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมและไม่ทำอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

สาเหตุของโรคไอบีเอสยังไม่สามารถเจาะจงได้แน่ชัด แต่อาจกล่าวได้ว่ามีปัจจัยของโรคได้ 3 ประการ คือการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวผิดของลำไส้ปรกติระบบประสาทที่ผนังลำไส้ไวต่อสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นมากกว่าปรกติ และความผิดปรกติในการควบคุมการทำงานของแกนที่เชื่อมโยงระหว่างประสาทรับความรู้สึก ระบบกล้ามเนื้อและสมองซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง ท้องเสียหรือท้องผูก

หลักของการดูแลตัวเองของผู้ที่ป่วยโรคนี้คือ ต้องรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุของโรคที่ชัดเจน โดยแพทย์จะให้ยาต้านการหดเกร็งของกล้ามเนื้อลำไส้เพื่อลดการปวดท้อง หรือให้ยาระบายในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูก อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตัวเรื่องอาหาร และการควบคุมความเครียด ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นได้ ซึ่งอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงของผู้ป่วยได้แก่ อาหารไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรเพิ่มอาหารที่มีกากใย และกินอาหารให้น้อยแต่บ่อยขึ้น ส่วนเรื่องของความเครียดก็พยายามทำจิตใจให้ผ่องใส สบายๆ จะช่วยควบคุมอาการให้ดีขึ้นได้

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต