Menu PSTIP

เนื้อแดงภัยร้ายแฝงเร้นของผู้หญิง

เนื้อแดงภัยร้ายแฝงเร้นของผู้หญิง

เนื้อแดงภัยร้ายแฝงเร้นของผู้หญิงEndometriosis คือภาวะที่เกิดจากเยื่อบุมดลูกมีการพอกตัวหนาอย่างผิดปกติในส่วนต่างๆ เช่น เชิงกรานหรือผนังช่องท้อง ทำให้เกิดการเจ็บปวดอย่างรุนแรงและอักเสบมีผลร้ายต่อการตั้งครรภ์ ซึ่งจาการศึกษาวิจัยพบว่าในผู้หญิงที่ชอบทานเนื้อแดง และไม่ชอบทานผักคือกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ โดยในปัจจุบันมีภาวะที่เสี่ยงสูงมากขึ้น

จากการวิจัยในหญิง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นผู้หญิงที่ปกติให้ทานแต่เนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวกับอีกกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีปัญหาโรค Endometriosis ให้ทานผักผลไม้อย่างน้อย 1 มื้อ ผลปรากฏว่าผู้หญิงในกลุ่มแรกมีอัตราเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ส่วนอีกกลุ่มนั้นพบว่ามีการเกิดโรคดังกล่าวลดลงถึงร้อยละ 40

นอกจากนี้ทางคณะวิจัยยังเชื่อว่าน่าจะมีปัจจัยอื่นอีกที่เป็นปัจจัยร่วมทำให้เกิดโรค Endometriosis เช่น พันธุกรรม เป็นต้น ดังนั้นหากคุณผู้หญิงคนไหนมีการปวดท้องก่อนมีประจำเดือน ระหว่างมีเพศสัมพันธ์หรือขณะปัสสาวะก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุจะได้รักษาต่อไปค่ะ

สาวๆ คนไหนที่ชอบทานเนื้อแดงเป็นพิเศษก็ควรลดบ้างนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง กันไว้ดีกว่าแก้อยู่แล้วค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง