Menu PSTIP

หัวฝักบัวแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ไม่ควรมองข้าม

หัวฝักบัวแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ไม่ควรมองข้าม

หัวฝักบัวแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ไม่ควรมองข้ามใครที่ใช้ฝักบัวอาบน้ำอยู่เป็นประจำต้องฟังทางนี้เลยนะคะ เพราะหากคุณไม่ระวัง อาจเป็นที่มาของโรคปอดในไม่ช้าแน่นอนค่ะ เนื่องจากได้มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโรคในหัวฝักบัวตามสถานที่ต่างๆ กว่า 9 เมือง พบว่าร้อยละ 30 มีเชื้อมัยโคแบคทีเรีย เอเวียม ปนเปื้อนอยู่มาก ตามปกติเชื้อตัวนี้พบในน้ำประปาทั่วไป แต่สะสมอยู่ในหัวฝักบัวมากกว่าระดับที่พบในน้ำประปาถึง 100 เท่า ซึ่งหากผู้ใช้เปิดให้น้ำจากฝักบัวโดนหน้าตั้งแต่ครั้งแรก จะทำให้ได้รับเชื้อดังกล่าวสูงมาก และเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดตามมา

จากการตรวจพบอีกว่าในฝักบัวแบบที่เป็นโลหะจะพบการสะสมของเชื้อโรคน้อยกว่าแบบพลาสติก ดังนั้นการแก้ไขผู้ใช้ก็ควรเปลี่ยนหัวฝักบัวมาใช้แบบโลหะที่มีตัวกรองช่วยในการลดการสะสมของเชื้อโรค หรือเปลี่ยนไปอาบน้ำในอ่างแทน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเข้าสู่ปอดได้เช่นกัน เพื่อนๆ คนไหน ที่ใช้ฝักบัวอยู่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงดีกว่าต้องมาเสี่ยงกับเชื้อโรคนะคะ ทางที่ดีหันมาอาบน้ำกับขันหรืออาบในอ่างก็ดีไปอีกแบบนคะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง