Menu PSTIP

หมั่นตรวจเช็กชีพจรของคุณ

หมั่นตรวจเช็กชีพจรของคุณ

หมั่นตรวจเช็กชีพจรของคุณ

หมั่นตรวจเช็กชีพจรของคุณจากการรายงานของมูลนิธิโรคหัวใสจในประเทศอังกฤษเปิดเผยว่าคนเราควรเช็กชีพจรบ่อยๆ ราวกับเป็นกิจวัตร โดยเริ่มจากการใช้เวลาประมาณ 60 วินาทีที่จะตรวจดูว่าหัวใจของคุณยังเต้นแรงอยู่

  • ยื่นมือข้างใดข้างหนึ่งของคุณออกมา ใช้มืออีกข้างหนึ่งโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางแตะไปที่ข้อมืออีกข้างตรงฐานของนิ้วหัวแม่มือ
  • กดนิ้วชี้และนิ้วกลางเบาๆ ให้รู้สึกถึงการเต้นของชีพจร ถ้าคุณยังไม่รู้สึกลองใช้นิ้วทั้งสองค่อยๆ คลำจนเจอจุดชีพจร
  • นับการเต้นของชีพจรโดยใช้เวลา 60 วินาที

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากออนเตอร์เน็ต