Menu PSTIP

หน้าฝน ระวัง ไข้เลือดออก

หน้าฝน ระวัง ไข้เลือดออก

หน้าฝน ระวัง ไข้เลือดออก

หน้าฝน ระวัง ไข้เลือดออก



ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อยุงลายชอบกัดในเวลากลางวัน เมื่อได้รับเชื้อก็จะล้มป่วยเป็นไข้เลือดออกที่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้ถ้าหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที

โรคนี้ต้องระวังมากในเด็กเล็กๆ เพราะเมื่อมีอาการเริ่มแรกจะคล้ายๆ ป่วยเป็นไข้ธรรมดา ซึ่งถ้าหากมีการดูแลรักษาในเบื้องต้นแล้ว ไม่ว่าจะให้ยาพาราเซตามอลทานลดไข้ เช็ดตัว ดื่มน้ำมากๆ และทานยาซ้ำทุกๆ 4 ชั่วโมง แต่ก็ยังมีไข้ต่อเนื่องมากกว่า 3 วัน หรือมีอาการเลือดออก เช่น เกิดจุดสีแดงเล็กๆ ที่ผิวตามแขนขา ลำตัว หรือหน้า หรือมีเลือดกำเดา หรืออาเจียนและมีเลือดปนออกมา นั่นแสดงว่าป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วล่ะค่ะ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา อย่าปล่อยไว้นาน เพราะถ้ามีอาการหนักมากๆ เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร กระสับกระส่าย อาจนำไปสู่อาการช็อกได้ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต