Menu PSTIP

พลาสติไซเซอร์การปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์สู่อาหาร

พลาสติไซเซอร์การปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์สู่อาหาร

พลาสติไซเซอร์การปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์สู่อาหาร

พลาสติไซเซอร์การปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์สู่อาหาร

สารปนเปื้อนในอาหารสำเร็จรูป โดยเฉพาะประเภทน้ำพริก เครื่องปรุงรส และอาหารที่มีไขมันสูง บรรจุลงในขวดแก้วและมีฝาโลหะปิด สารที่ปนเปื้อนลงในอาหารได้แก่สารพลาสติไซเซอร์ (plasticizers) ซึ่งมาจากปะเก็นฝาปิดขวดแก้วพลาสติกใต้ฝาปิดขวดแก้ว

เรามารู้จักพลาสติไซเซอร์กันก่อน พลาสติไซเซอร์คือ สารเติมแต่ง ที่ใส่ลงในกระบวนการผลิตพลาสติกเพื่อทำให้มีสมบัติเปลี่ยนไปคือ มีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นสูง ทนต่อสภาวะความเป็นกรดด่าง ทนต่ออุณหภูมิสูง สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและยา เครื่องมือทางการแพทย์ ของเล่นสำหรับเด็กเนื่องจากสารพลาสติไซเซอร์เหล่านี้ เมื่อผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 100-130 องศาเซสเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือถ้าอาหารเป็นกรดจะใช้ความร้อนไม่ถึง 100 องศาเซลเซียส ทำให้สารพลาสติไซเซอร์สลายออกมาและเกิดการปนเปื้อนลงในอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากสารพลาสติไซเซอร์เป็นสารที่ละลายในไขมันได้ดี

สารพลาสติไซเซอร์เหล่านี้ จะทำให้เกิดอาการพิษอย่างเฉียบพลัน แต่เมื่อได้รับต่อเนื่องจะแสดงอาการพิษเรื้อรัง เป็นผลให้เกิดอาการเลือดออกในปอด ตับโต เป็นพิษต่อเซลล์ในร่างกาย ทำให้เกิดมะเร็ง เกิดการก่อกลายพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ผลทางพิษวิทยาที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้น ยังไม่มีผลการศึกษาพิษวิทยาในมนุษย์โดยตรงแต่อย่างใด

สาระน่ารู้จากฟิกเกอร์ บอดี้ แร็พ สารไซเซอร์นี้มีอยู่ในพลาสติก PVC ดังนั้นในการมองหาฟิล์มแร็พมาใช้ควรพึงระวังในเรื่องของสารปนเปื้อนเพราะครีมทุกชนิดมีส่วนผสมของ OIL BASE (น้ำมัน) ซึ่งจะเป็นตัวทำละลาย ทำให้สารไซเซอร์ซึมออกมาจาก PVC ได้ ฉะนั้นมองหาความปลอดภัย เลือกใช้ฟิล์มฟิกเกอร์ บอดี้ แร็พ ที่ไม่มีสารไซเซอร์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต