Main Menu


บุหรี่มือสองมีเอี่ยวทำวัยรุ่นหูหนวก

บุหรี่มือสองมีเอี่ยวทำวัยรุ่นหูหนวก

บุหรี่มือสองมีเอี่ยวทำวัยรุ่นหูหนวก

บุหรี่มือสองมีเอี่ยวทำวัยรุ่นหูหนวก

คุณผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่อย่าลืมอยู่ให้ห่างจากเด็กๆ นะคะ ถ้ายังอยากให้เด็กมีประสาทสัมผัสได้ยินที่ชัดเจนอยู่ โดยการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Archives of Otolaryngology เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลของวัยรุ่นอายุ 12-19 ปี 1,500 คน พบว่าร้อยละ 12 ของวัยรุ่นที่เจอกับควันบุหรี่จะหูหนวกข้างใดข้างหนึ่ง เมื่อเทียบกับวัยรุ่นทั่วไปซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9 อย่างไรก็ตาม การค้นพบนี้ไม่ได้ชี้ว่าควันบุหรี่เป็นตัวการทำให้หูหนวก แต่ความเกี่ยวข้องดังกล่าวก็เพียงพอให้ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ควรได้รับการปกป้อง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีการพิสูจน์ว่าควันบุหรี่ทำให้เกิดปัญหามากมาย เช่นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจไปจนถึงปัญหาพฤติกรรม แล้วจะสูบบุหรี่ทำไมล่ะเนอะ เลิกดีกว่า

ขอขอบคุณ ที่มา : Lisa ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ

0
Shares