Menu PSTIP

ดื่มน้ำอัดลมวันละ 2 กระป๋อง เสี่ยงเป็นมะเร็ง

ดื่มน้ำอัดลมวันละ 2 กระป๋อง เสี่ยงเป็นมะเร็ง

ดื่มน้ำอัดลมวันละ 2 กระป๋อง เสี่ยงเป็นมะเร็ง

ดื่มน้ำอัดลมวันละ 2 กระป๋อง เสี่ยงเป็นมะเร็ง

สาวทำงานที่ชอบดื่มน้ำอัดลมวันละ 2 กระป๋อง กาแฟ หรือ ชาใส่น้ำตาล หรือ อาหารรสหวาน เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง

ตับอ่อนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เชียวค่ะ จากการวิจัยของประเทศสวีเดนระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยพบว่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานส่งผลต่อโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งตับอ่อน ซึ่งเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงและตรวจพบยากที่สุดชนิดหนึ่ง
ทั้งนี้ เกือบทั้งหมดของผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน 7,000 คนในแต่ละปีเสียชีวิตหลังตรวจพบเนื้อร้าย ส่วนหนึ่งเนื่องจากตรวจพบช้าเกินไป มีเพียง 2% เท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอดหลังจากรู้ตัวว่าเป็น 5 ปี อย่างไรก็ดี การผ่าตัดตามด้วยการทำเคมีบำบัดอาจช่วยยืดอัตราการรอดชีวิตได้จากการวิจัยติดตามพฤติกรรมการกินของชายหญิง สุขภาพดีอายุ 45-83 ปี จำนวน 80,000 คน ระหว่างปี 1997-2005 โดย 131 คนในจำนวนนี้เป็นมะเร็งตับอ่อนคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือคนที่ดื่มน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำเชื่อมมาก โดยกลุ่มที่บอกว่าดื่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าววันละสองกระป๋องหรือมากกว่านั้น มีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มถึง 90% ส่วนคนที่กินอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการเติมน้ำตาลลงไปอย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 70%
อย่างไรก็ตามแพทย์ได้เตือนผู้หญิงให้จำกัดปริมาณการดื่มน้ำอัดลม เนื่องจากส่งผลให้กระดูกพรุนจากกรดฟอสฟอริกที่พบในโคล่า แต่การศึกษาของนักวิจัยสวีเดนครั้งนี้ไม่มีการเฉพาะเจาะจงประเภท แต่ครอบคลุมน้ำอัดลมทั้งหมด รวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล รวมถึงน้ำผลไม้ที่ผสมน้ำอัดลมด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง