Menu PSTIP

คราบหินปูนเกิดจากอะไร

คราบหินปูนเกิดจากอะไร

คราบหินปูนเกิดจากอะไร

คราบหินปูนเกิดจากอะไร

คราบเหลืองๆ ที่ติดอยู่ตามฟันที่รู้จักกันในชื่อคราบหินปูนนั้นมีสาเหตุเกิดจากการสูบบุหรี่เป็นประจำ การดื่มเครื่องดื่มที่มีสีเป็นประจำ เช่น ชา,กาแฟ หรือโกโก้ รวมไปถึงการจัดฟัน สาเหตุเพราะแปรงฟันไม่สะอาดทั่วถึงทำให้คราบอาหารเกาะติดฟันและการทายาเตตราซัยครินอีกด้วย

สำหรับวิธีการดูแลรักษาด้วยการฟอกฟันขาว วิธีนี้นิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้สีฟันสดใสจากภายในขาวนาน ปลอดภัยต่อเคลือบฟัน ทำซ้ำได้ ข้อควรระวังคือควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่มีแผลในช่องปาก และผู้ที่ใส่อุปกรณ์จัดฟันขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต