Menu PSTIP

ขูดหินปูนช่วยสุขภาพดี

ขูดหินปูนช่วยสุขภาพดี
ขูดหินปูนช่วยสุขภาพดี

ขูดหินปูนช่วยสุขภาพดี

การทำความสะอาดฟันและการขูดหินปูนนั้นนอกจากจะช่วยให้สุขภาพปากและฟันดีแล้ว คุณๆ รู้หรือไม่ค่ะว่าการขูดหินปูนนั้นยังช่วยให้สุขภาพดีได้ด้วย ไม่ว่าจะหัวใจหรือสมอง
ทำความสะอาดฟัน (ช่วย) ป้องกันโรคหัวใจหรือไม่

การศึกษาใหม่จากไต้หวัน ทำในกลุ่มตัวอย่าง อายุ 50 ปีขึ้นไป 21,876 ราย ติดตามไป 7 ปีผลการศึกษาพบว่า การขูดหินปูน (scaling) เพื่อทำความสะอาดฟันในคนสูงอายุ ช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจ และสโตรค ได้นานถึง 7 ปี

การขูดหินปูนโดยอาจารย์หมอฟัน หรือทันตาภิบาลเป็นการทำความสะอาดฟัน เพื่อขูดคราบพลัคที่ผิวฟัน และในเบ้าฟันส่วนใต้แนวเหงือก

พลัคหรือคราบจุลินทรีย์ที่ผิวฟัน ทำให้เกิดเหงือกอักเสบ เนื้อเยื่อรอบโคนฟัน (ปริทนต์) อักเสบเรื้อรัง ทำให้สารก่อการอักเสบ แทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดอักเสบ เพิ่มเสี่ยงหลอดเลือดตีบตัน

การขูดหินปูนทุก 2 ปี มีส่วนช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจ 31%, และลดเสี่ยงสโตรค หรือกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต 15%

ขอบคุณ ที่มา : thaiza ภาพจาก : thaiza