Main Menu

การสะกดจิตช่วยผู้หญิงวัยทอง

การสะกดจิตช่วยผู้หญิงวัยทอง

การสะกดจิตช่วยผู้หญิงวัยทอง

การสะกดจิตบำบัด สามารถช่วยให้คุณผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนที่มีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวคลายอาการลงไปได้มาก โดยมีการทดลองกับผู้หญิงที่มีอาการจำนวน 50 คน พบว่าหลังได้รับการบำบัดด้วยการสะกดจิต อาการทุเลาลงถึง 68% ทีเดียวค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต