Menu PSTIP

การตวงยามีความสำคัญอย่างไร

การตวงยามีความสำคัญอย่างไร

การตวงยามีความสำคัญอย่างไร

การตวงยามีความสำคัญอย่างไรการทานยาน้ำมักต้องใช้การตวงวัดปริมาณเพื่อให้พอดีต่อการรักษาในแต่ละครั้งบางชนิดให้ใช้ช้อนชา บางชนิดให้ใช้ช้อนโต๊ะ ปริมาณเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไร วันนี้มีคำอธิบายมาบอกกันค่ะ

หน่วยตวงยาที่พบเห็นได้บ่อยคือ 1 ช้อนชามาตรฐาน เท่ากับ 5 ซีซี หรือ 5 มิลลิลิตร และ 1 ช้อนโต๊ะมาตรฐาน เท่ากับ 15 ซีซี หรือ 15 มิลลิลิตร โดยช้อนโต๊ะหรือช้อนชาที่ใช้ตวงยาควรเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับยา หรือได้รับจากสถานพยาบาลหรือร้านขายยาเท่านั้น สำหรับช้อนโต๊ะทานอาหาร หรือช้อนชาที่เอาไว้ใช้ชงกาแฟมีขนาดมาตรฐานไม่เท่ากัน ไม่แนะนำให้ใช้เพราะจะทำให้ลูกน้อยได้รับปริมาณยาน้อย หรือมากเกินไป ทำให้เกิดอันตรายตามมาได้ โดยวิธีการตวงยาด้วยช้อนชามาตรฐาน สำหรับปริมาตรยาต่างๆ ดังนี้

  • 1 ช้อนชา = 5 ซีซี ให้ตวงยาให้เต็มขอบบนของช้อนชามาตรฐานพอดี
  • 3/4 ช้อนชา =3.75 ซีซี ให้ตวงยาเลยขีดกลางของช้อนชามาตรฐานขึ้นมาจนเกือบเต็มแต่ไม่เต็มช้อน
  • 1/2 ช้อนชา =2.5 ซีซี ให้ตวงยาแค่ขีดกลางของช้อนชามาตรฐานพอดี
  • 1/3 ช้อนชา = ประมาณ 1.7 ซีซี ให้ตวงยาต่ำกว่าขีดกลางของช้อนชามาตรฐานเล็กน้อย
  • 1/4 ช้อนชา = ประมาณ 1.25 ซีซี ให้ตวงยาต่ำกว่าขีดกลางของช้อนชามาตรฐานครึ่งหนึ่ง

รู้อย่างนี้กันแล้วทุกครั้งที่จะตวงยาก็อย่าลืมคำนึงถึงการตวงยาเอาไว้ด้วยนะคะ เพราะมีผลกับร่างกายของเราทั้งสิ้นค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต