Menu PSTIP

2 ท่าเพื่อคนสะโพกสวย

2 ท่าเพื่อคนสะโพกสวย

2 ท่าเพื่อคนสะโพกสวย
2 ท่าเพื่อคนสะ
โพกสวย

างเกงเอวต่ำใส่เมื่อไรก็ไม่เคยเอาท์ แต่ข้อเสียของมันอยู่ที่กางเกงแบบนี้จะเน้นให้เห็นสะโพกย้อยๆ ที่คุณไม่อยากโชว์ แต่ถ้าออกกำลังด้วยท่าบริหารของเราทุกวันรับรองว่าสะโพกคุณจะสวย ใส่เอวต่ำแค่ไหนก็มั่นใจใช่เลย

1. ท่าสะพาน

  • นอนหงาย งอเข่าข้างขวา วางเท้าราบไปกับพื้น ส่วนเท้าซ้ายเหยียดตรง ชูขึ้นไปตั้งฉากกับลำตัว
  • เกร็งสะโพก พร้อมกับค่อยๆ ยกลำตัวให้สูงจากพื้น 6 นิ้ว ค้างไว้นับ 1-20
  • ปล่อยตัวลงในตำแหน่งเดิ ทำติดต่อกัน 20 ครั้ง แล้วสลับขา

2. ท่าหอยกาบ

  • นอนตะแคงขวา เท้าขวางอเข่าวางไว้หน้าเท้าซ้าย
  • เกร็งบั้นท้ายให้แน่น เหยียดเท้าซ้ายออกไปตรงๆ จนขนานกับพื้น ใช้มือขวายันพื้นไว้ ทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงไปสะโพกด้านขวา แต่สะโพกด้านซ้ายไม่ติดพื้น ค้างไว้ 20 วินาที
  • ปล่อยขาซ้ายราบกับพื้นเหมือนเดิม ทำซ้ำ 20 ครั้ง แล้วสลับขา


ขอขอบคุณ ที่มา : Lisa ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต