Menu PSTIP

แค่เดินช้อปปิ้งก็ช่วยเผาผลาญแคลอรี

แค่เดินช้อปปิ้งก็ช่วยเผาผลาญแคลอรี

แค่เดินช้อปปิ้งก็ช่วยเผาผลาญแคลอรี

แค่เดินช้อปปิ้งก็ช่วยเผาผลาญแคลอรีเชื้อหรือไม่คะว่ากิจกรรมที่ผู้หญิงโปรดปรานที่สุดอย่างการเดินช้อปปิ้งจะเป็นการช่วยเผาผลาญแคลอรีได้เหมือนกับเข้าไปเล่นฟิตเนสทีเดียวทำได้โดยการเดินช้อปปิ้งประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง คิดเป็นระยะทาง 4.7 กิโลเมตร ขณะที่ผู้หญิงเดินช้อปปิ้งแต่ละครั้งนั้นจะก้าวเท้าได้ประมาณ 7,305 ก้าว เมื่อบวกกับน้ำหนักของคุณผู้หญิงแล้ว ก็เทียบได้กับความรู้สึกในการออกกำลังกายในฟิตเนส และการเดินช้อปปิ้ง 3 ชั่วโมงยังช่วยเผาผลาญแคลอรีได้ถึง 495 แคลอรี หรือถ้านับเป็นปี 48,000 แคลอรีต่อปีค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต