Menu PSTIP

คลิป ลูกสิงโตขาว สายพันธุ์หายาก น่ารักสุดๆ

คลิป ลูกสิงโตขาว สายพันธุ์หายาก น่ารักสุดๆ

 คลิป “ลูกสิงโตขาว” สายพันธุ์หายาก น่ารักสุด

โดยปกติแล้ว สิงโตจะเป็นสัตว์ที่มีสีน้ำตาลหน่อยๆ แต่ถ้าพูดถึงสิงโตที่หายากแล้วก็ต้องเป็นสิงโตสีขาวเผือก ซึ่งหาดูได้ยากมากๆ แต่วันนี้หมียวจะพาไปรู้จักกับเจ้าสิงโตน้อย 4 ตัว สีขาวน่ารักน่าชัง

ที่สวนสัตว์ Toronto Zoo ได้มีสมาชิกใหม่เป็นสิงโตขาวสายพันธุ์หายาก แม่ของมันชื่อว่า Makali โดยทั้ง 4 ตัวนั้นเกิดระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน จนถึงตอนนี้ก็อายุได้ 8 สัปดาห์แล้ว อีกทั้งยังเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยด้วย

เจ้าสิงโตขามทั้ง 4 มีสุขภาพที่ดี อยู่ในการดูแลของแม่ของพวกมัน และยังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกได้เยี่ยมชม เราก็คงต้องดูพวกมันผ่านทางคลิปเอานี่แหละ น่ารักจริงๆเลย

คลิป ลูกสิงโตขาว สายพันธุ์หายาก น่ารักสุดๆ

คลิป ลูกสิงโตขาว สายพันธุ์หายาก น่ารักสุดๆ

คลิป ลูกสิงโตขาว สายพันธุ์หายาก น่ารักสุดๆ

คลิป ลูกสิงโตขาว สายพันธุ์หายาก น่ารักสุดๆ

ขอบคุณ ที่มา : Toronto Zoo , Catdumb

คลิป ลูกสิงโตขาว สายพันธุ์หายาก น่ารักสุดๆ

คลิป ลูกสิงโตขาว สายพันธุ์หายาก น่ารักสุดๆ

 คลิป “ลูกสิงโตขาว” สายพันธุ์หายาก น่ารักสุด

โดยปกติแล้ว สิงโตจะเป็นสัตว์ที่มีสีน้ำตาลหน่อยๆ แต่ถ้าพูดถึงสิงโตที่หายากแล้วก็ต้องเป็นสิงโตสีขาวเผือก ซึ่งหาดูได้ยากมากๆ แต่วันนี้หมียวจะพาไปรู้จักกับเจ้าสิงโตน้อย 4 ตัว สีขาวน่ารักน่าชัง

ที่สวนสัตว์ Toronto Zoo ได้มีสมาชิกใหม่เป็นสิงโตขาวสายพันธุ์หายาก แม่ของมันชื่อว่า Makali โดยทั้ง 4 ตัวนั้นเกิดระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน จนถึงตอนนี้ก็อายุได้ 8 สัปดาห์แล้ว อีกทั้งยังเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยด้วย

เจ้าสิงโตขามทั้ง 4 มีสุขภาพที่ดี อยู่ในการดูแลของแม่ของพวกมัน และยังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกได้เยี่ยมชม เราก็คงต้องดูพวกมันผ่านทางคลิปเอานี่แหละ น่ารักจริงๆเลย

คลิป ลูกสิงโตขาว สายพันธุ์หายาก น่ารักสุดๆ

คลิป ลูกสิงโตขาว สายพันธุ์หายาก น่ารักสุดๆ

คลิป ลูกสิงโตขาว สายพันธุ์หายาก น่ารักสุดๆ

คลิป ลูกสิงโตขาว สายพันธุ์หายาก น่ารักสุดๆ

ขอบคุณ ที่มา : Toronto Zoo , Catdumb
บทความน่าสนใจ

แมวพันธุ์..เดวอนเรกซ์

คุณมีส่วนในการฝึกสุนัข

สุนัขพันธุ์..ดัลเมเชียน

แมวพันธุ์..คัลเลอร์พอยท์

สุนัขพันธุ์..บรัสเซ็ลส กริฟฟอน

การฝึกให้อยู่นิ่ง ๆ