Menu PSTIP

การคลอดทารกที่ส่วนนำเป็นก้น

การคลอดทารกที่ส่วนนำเป็นก้น

การคลอดทารกที่ส่วนนำเป็นก้น

การคลอดทารกที่ส่วนนำเป็นก้น

การคลอดท่าก้น (breech presentation) คือ ทารกที่คลอดโดยหันก้นออกมาก่อน ภาวะนี้ถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนของการคลอดที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

ทารกที่มีส่วนนำเป็นก้น เมื่อครบกำหนดคลอด พบ 3 ใน 100 รายของการคลอด การคลอดทารกที่มีส่วนนำเป็นก้น จะยากกว่าปกติ เนื่องจากศีรษะ ที่เป็นส่วนที่โตที่สุดของร่างกาย จะคลอดเป็นลำดับสุดท้าย การเลือกวิธีการคลอดว่า จะคลอดทางช่องคลอด หรือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนั้น ขึ้นอยู่กับ ลำดับครรภ์ ขนาดทารก ลักษณะอุ้งเชิงกรานของแม่ และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น

การคลอดการคลอดการคลอด

สายสะดือย้อยรกเกาะต่ำ ซึ่งการตัดสินใจเลือก วิธีการคลอดนั้น คุณแม่จะได้รับคำแนะนำ เรื่องข้อมูลจากแพทย์ และทำการตัดสินใจพร้อม ครอบครัว อย่างไรก็ตาม การคลอดทารกที่มีส่วนนำเป็นก้น ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่ง ซึ่งจำเป็นจะต้องมี กุมารแพทย์ร่วมดูแล ขณะทำการคลอดด้วยเสมอ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
บทความน่าสนใจ

อาหารเด็ก..ซุปไก่เจ้าตัวน้อย

อาหารเด็ก..เกี๊ยวน้ำดอกไม้

อาหารเด็ก..มะเขือเทศยัมมี่

อาหารเด็ก..สตูไก่

ลูกน้อยในครรภ์ เดือนที่ 6

ยืดเส้นยืดสายสไตล์แม่ท้อง