ท่องเที่ยว

เที่ยวเชิงเกษตร ช้างกลาง นครศรีธรรมราช

เที่ยวเชิงเกษตร ช้างกลาง นครศรีธรรมราช

Travel-nakon-changklang-11-1

ศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง นครศรีธรรมราช เป็นที่ตั้งของชมรมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง เป็นศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเกษตร ในกิ่งอำเภอช้างกลาง มีห้องประชุม ห้องพัก และลานกิจกรรมไว้บริการ ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 27 และห่างจากอำเภอเมือง 36 กิโลเมตร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7548-6616 / 0-1124-3214

Travel-nakon-changklang-11-2

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
บทความน่าสนใจ

แปลงดอกดาหลา (กาหลา) นครศรีธรรมราช

ออกกำลังกาย เล่น และพักผ่อน

ไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่มีอ้วน

หาดสระบัว นครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑ์เมือง นครศรีธรรมราช

ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช