ท่องเที่ยว

หอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช

หอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช

Travel-nakon-naray-1

หอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหนึ่ง ตรงกันข้ามกับหอพระอิศวร สิ่งที่พบภายในหอพระนารายณ์ ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์ขวาทรงสังข์ ราวพุทธศตวรรษ ที่ 10-11 ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช โบราณวัตถุที่ตั้งแสดงอยู่ในหอพระนารายณ์ขณะนี้คือ เทวรูปพระนารายณ์จำลองจากองค์จริงที่พบในแหล่งโบราณคดีแถบอำเภอสิชล

Travel-nakon-naray-2

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
บทความน่าสนใจ

พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่มีอ้วน

ชมรมคนรักเห็ด นครศรีธรรมราช

ออกกำลังกาย เล่น และพักผ่อน

แปลงดอกดาหลา (กาหลา) นครศรีธรรมราช

หาดคอกวาง กระบี่