ท่องเที่ยว

ศาลาประดู่หก นครศรีธรรมราช

ศาลาประดู่หก นครศรีธรรมราช

Travel-nakon-pladoo-1
ศาลาโดหก หรือ ศาลาประดู่หก นครศรีธรรมราช อยู่ริมถนนราชดำเนิน เดิมเป็นศาลานอกกำแพงเมืองตรงประตูชัยเหนือ อันเป็นที่พักของคนเดินทาง ซึ่งเข้าเมืองไม่ทัน เพราะปะตูเมืองปิดเสียก่อน เดิมศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างต้นประดู่ (ต้นโด) หกต้น ชาวนครเรียกว่า"หลาโดหก" ศาลาหลังที่มีอยู่ทุกวันนี้สร้างขึ้นใหม่เป็นศาลาทรงไทยอยู่ริมถนนราชดำเนิน ส่วนต้นประดู่ทั้งหกต้นได้ตายไปหมดแล้ว ทางเทศบาลจึงปลูกขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงประดู่ทั้งหกต้น

Travel-nakon-pladoo-2

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
บทความน่าสนใจ

โรงไฟฟ้าขนอม นครศรีธรรมราช

อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช

กลุ่มเลี้ยงผึ้ง ควนส้าน นครศรีธรรมราช

น้ำตกกรุงชิง นครศรีธรรมราช

น้ำตกกะโรม นครศรีธรรมราช

หาดคอเขา (หาดปิติ) นครศรีธรรมราช