ท่องเที่ยว

ฟาร์มเพาะพันธ์ นกยูง นครศรีธรรมราช

ฟาร์มเพาะพันธ์ นกยูง นครศรีธรรมราช

Travel-nakon-changklang-10-1

ฟาร์มเพาะพันธ์นกยูง นครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นกยูงสายพันธ์อินเดีย และจำหน่ายลูกยกยูงอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 1 ปี โดยเพาะเลี้ยงในกรงขนาด 5 x 5 เมตร ในบริเวณสวนทุเรียน ติดต่อได้ที่คุณสุนทร สถาพร โทร. 081-280-4121

Travel-nakon-changklang-10-2

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
บทความน่าสนใจ

น้ำตกสี่ขีด นครศรีธรรมราช

หาดหน้าด่าน นครศรีธรรมราช

พระตำหนัก เมืองนคร นครศรีธรรมราช

เที่ยวเชิงเกษตร ช้างกลาง นครศรีธรรมราช

ประวัติจังหวัด นครศรีธรรมราช

อ่าวนุ้ย กระบี่