ท่องเที่ยว

จุดชมวิวเขาเหมาน นครศรีธรรมราช

จุดชมวิวเขาเหมาน นครศรีธรรมราช

Travel-nakon-changklang-2

จุดชมวิวเขาเหมาน (เขาพระสุเมรุ) นครศรีธรรมราชเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของเขาเหมนและบรรยากาศของสวนผลไม้ที่อยู่รายรอบ และที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 45 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่กิโลเมตร 36 ติดต่อได้ที่คุณเรวัต ปรีชาวัย 0-9866-7642

Travel-nakon-changklang-2.1

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
บทความน่าสนใจ

ถ้ำไวกิ้ง กระบี่

พิพิธภัณฑ์เมือง นครศรีธรรมราช

ล่องแก่ง คลองกลาย นครศรีธรรมราช

น้ำตกกรุงชิง นครศรีธรรมราช

เกาะปิดะนอก-เกาะปิดะใน กระบี่

ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช