Menu PSTIP

เข้าหน้าหนาวต้องระวังโรคความดันโลหิตสูง

เข้าหน้าหนาวต้องระวังโรคความดันโลหิตสูง

เข้าหน้าหนาวต้องระวังโรคความดันโลหิตสูง

เข้าหน้าหนาวต้องระวังโรคความดันโลหิตสูง

จากที่ได้มีการค้นคว้าวิจัยของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้พบว่าฤดูกาลก็เป็นสาเหตุสำคัญของระดับความดันโลหิตสูงด้วยค่ะ

ซึ่งที่เป็นเช่นนั้นก็อาจเกิดมาจากในช่วงหน้าหนาวมีการออกกำลังกายน้อย ทานอาหารที่มีเกลือมาก โดยเกลือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงค่ะ นอกจากนี้ความหนาวยังทำให้เส้นเลือดหดตัวทำให้การไหลเวียนของโลหิตไม่สะดวกส่งผลอาจทำให้เป็นมะเร็งได้เร็วขึ้น

ดังนั้นเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดี ในฤดูหนาวก็ควรออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดโรคดังกล่าวซะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
บทความน่าสนใจ

มาทานอาหารบำรุงหัวใจกันเถอะ

ไม่สูบก็เป็นมะเร็ง

สมุนไพร กะเม็งตัวเมีย

ออกกำลังแบบรีบๆ แต่เวิร์ค

8 เทคนิคกินเพื่อดวงตาสุขภาพดี

เซฟข้อแขนไม่ให้เมื่อยในวันทำงาน