Main Menu

ค้นพบสเตียรอยด์ช่วยผู้ป่วยโรคเกาต์

ค้นพบสเตียรอยด์ช่วยผู้ป่วยโรคเกาต์

ค้นพบสเตียรอยด์ช่วยผู้ป่วยโรคเกาต์

จากผลการวิจัยใหม่พบว่าคอร์ติคอสเตียรอยด์ (Corticosteroids) ซึ่งเป็น Steroid ที่ได้จากเปลือกหมวกไตนั้นเป็นสารที่ช่วยลดความรุนแรงของอาการจากโรคเกาต์ที่สุดจะทรมานลงได้ค่ะ

ซึ่งยายี่ห้อ Prednisolone นั้นได้ผลดีในการรักษาโรคเกาต์พอๆ กับยาต้านการอักเสบประเภท นอน-สเตียรอยด์ หรือ NSAID ที่ชื่อว่า Aleve ค่ะ แต่ก็ต้องระวังเพราะการใช้ยา Prednisolone ต่อเนื่องกันในระยะยาวนั้นก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่ดี แต่หากใช้ระยะสั้นก็จะช่วยหลีกเลี่ยงอาการเลือดไหลออกในลำไส้และกระเพาะอาหารได้ค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
บทความน่าสนใจ

การดูแลสุขภาพหลังคลอด

กินเพื่อสุขภาพ

แนะ เคล็ดลับ 3 อ. เพื่อสุขภาพดียามสูงวัย

สุขภาพ เล็บ บ่งบอกโรคภัยในร่างกาย

หัวเราะ ทุกวัน สร้างภูมิคุ้มกันโรค

ขับถ่ายไม่เป็นเวลา...ใครว่าไม่สำคัญ