Menu PSTIP

WHO ฟันธงดมควันดีเซลมะเร็งปอดชัวร์

WHO ฟันธงดมควันดีเซลมะเร็งปอดชัวร์

WHO ฟันธงดมควันดีเซลมะเร็งปอดชัวร์

WHO ฟันธงดมควันดีเซลมะเร็งปอดชัวร์

เคยได้ยินบ่อยๆ ว่า ควันจากเครื่องยนต์ดีเซล "อาจ" ก่อมะเร็ง ตอนนี้ องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ ภายใต้การกำกับขององค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ฟันธงฉับย้ำชัดแล้วว่า ควันเครื่องยนต์ดีเซลเป็นสารทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดจริง แถมด้วยเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะอีกหนึ่งรายการ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า อย่างน้อยเพิ่มโอกาสให้กลุ่มคนทำงานในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานเหมืองแร่ พนักงานรถไฟ คนขับรถบรรทุก เป็นมะเร็งปอดง่ายขึ้นร้อยละ 40

ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงกำลังรีบหามาตรการลดการได้รับสารก่อมะเร็งจากเครื่องยนต์ดีเซลแก่พลเมืองโลกโดยด่วน เพื่อลดผลเสียต่อสุขภาพและอัตราการเสียชีวิต ระวังภัยให้ตัวเองโดยหลีกเลี่ยงการสูดดมหรือสัมผัสควันทุกชนิดดีที่สุด

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารชีวจิต ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
บทความน่าสนใจ

สมุนไพร ย่านาง

ผลไม้สดกับประโยชน์มากมายที่ร่างกายจะได้รับ

ไม่อยากแก่ต้องกินข้าวกล้อง

อดอาหารส่งผลเสียต่อดวงตา

แยม vs เยลลี่คู่ซี้ต้านมะเร็ง

สีช่วยให้สุขภาพดีขึ้น