วันอังคาร, 17 มกราคม 2560

นำเสนอสาระน่ารู้ บทความดีๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกน้อยในวัยเรียน เพราะวัยนี้เป็นวัยที่ลูกๆ เริ่มเข้าสู่สังคมภายนอก ลูกๆ ของเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัว ให้เข้ากับสังคมภายนอกที่อาจจะแตกต่างจากที่เป็นอยู่อย่างมาก จะต้องออกไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆ อย่างโรงเรียน มีทั้งครูและเพื่อนๆ ที่เขาอาจจะไม่คุ้นเคย คุณพ่อคุณแม่จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพัฒนาการของลูก และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะแก้ไขและส่งเสริมให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีสมวัย และสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่าเริงสดใส

อาหารที่เหมาะสม สำหรับเด็กในวัยเรียน
วัยเรียน

อาหารที่เหมาะสม สำหรับเด็กในวัยเรียน หลักการให้อาหารให้ครบ 5 หมู่ การเริ่มต้นที่ดี ทำให้เด็กมีนิสัยการกินที่ดีในอนาคต อาหารการกินเด็กที่กินอาหารไม่พอ ...
สะพานเชื่อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน
วัยเรียน

สะพานเชื่อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน เมื่อลูกเข้าโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ จะต้องหันมาสนใจสถานที่หล่อหลอมลูก เพราะลูกจะต้องปรับค่านิยมจากบ้านตนเอง ...
วิธีเสริมสร้างความภูมิใจในตนเอง Self-esteem
วัยเรียน

วิธีเสริมสร้างความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) ให้กับลูกของคุณ ความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) เป็นสิ่งสำคัญ ที่มีอิทธิพล ต่อแนวคิด ในการ ดำเนินชีวิต แต่คุณรู้ไหมว่า ...
เมื่อพี่น้องทะเลาะกัน
วัยเรียน

เมื่อพี่น้องทะเลาะกัน ไม่ว่าลูกๆ ภายในบ้านคุณจะทะเลาะกันเอง หรือเป็นคุณเสียเองที่เติบโตมาแบบที่ทะเลาะกับพี่ๆ น้องๆ มาโดยตลอด ...
ลูกไม่ยอมไปโรงเรียน..จะทำอย่างไรดี
วัยเรียน

ลูกไม่ยอมไปโรงเรียน..จะทำอย่างไรดี คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจกำลังประสบปัญหาลูกไม่ยอมไปโรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าหนักใจไม่น้อยเลย ...

แอร์บ้าน0% แค่มีทะเบียนบ้านก็ผ่อนได้

Search