วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2560

ของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 1-3 ปี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

ของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย1-3 ปี

ของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย1-3 ปี

ของเล่นหรือการเล่นมีความสำคัญ ต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก ถือว่าเป็น

กุญแจดอกสำคัญที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต ดังนั้นถ้าพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูได้เข้าใจ และสามารถนำของเล่นหรือกิจกรรมการเล่นไปใช้กับเด็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ทักษะพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กจะก้าวไปอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเด็กมีพื้นฐานทางพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมกับวัย เด็กจะสามารถนำประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

ความหมายของการเล่น การเล่นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดการรับรู้ที่ดี ตลอดทั้งให้เด็กได้เรียนรู้ตัวเองและบุคคลอื่นโดยไม่รู้ตัว และนอกจากนี้การเล่นยังมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง และระบบประสาทอีกด้วย

ประโยชน์ของการเล่น

  1. ช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการในทุกด้าน
  2. ช่วยเสริมสร้างการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
  3. ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
  4. ช่วยพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะคำศัพท์
  5. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง
  6. ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีทางสังคม เช่น การแบ่งปัน (sharing)การผลัดเปลี่ยน (turn taking) การช่วยเหลือ (co-operation) การอดทนต่อการรอคอยความยืดหยุ่น (flexibility)
  7. ช่วยเสริมสร้างให้เด็กรู้จักตนเองได้ดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ได้กระทำ
  8. ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี
  9. ช่วยพัฒนาและส่งเสริมบทบาททางเพศ และบทบาทสมมติ
  10. ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความสนใจและสมาธิ

ประภาศรี นันท์นฤมิตหน่วยพัฒนาการและเจริญเติบโตภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาฯบทความน่าสนใจ

อาหารเด็ก..ไข่ตุ๋นจอมพลัง

คุณแม่ท้องกับการทานอาหารนอกบ้าน

เทคนิคเกร็งหน้าท้องเพื่อให้หน้าท้องสุดเฟิร์ม

3 เคล็ดลับดูแลคุณแม่ท้องลาย

อาหารเด็ก..ตับบด

อาหารเด็ก..ซุปไฟเบอร์


แอร์บ้าน0% แค่มีทะเบียนบ้านก็ผ่อนได้

ค้นหา