วันจันทร์, 23 มกราคม 2560

รวบรวมเรื่องราว บทความเกี่ยวกับวันสำคัญของไทยตลอดทั้งปีว่ามีวันอะไรบ้าง ตรงกับวันไหน ความสำคัญและจะได้ทราบว่าวันสำคัญเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ใครเป็นผู้ริเริ่มหรือระบุให้วันนั้นๆ เป็นวันสำคัญอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่เราชาวไทยสมควรที่จะทำหรือปฏิบัติในวันสำคัญต่างๆ ซึ่งบทความที่เรานำมาเสนอนี้เหมาะสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม หรือจะนำไปใช้ในบทเรียนก็ได้

วันสหกรณ์แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์)
วันสำคัญ

วันสหกรณ์แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ" เหตุเพราะเป็นวันที่สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือสหกรณ์ ...
วันสตรีสากล (8 มีนาคม)
วันสำคัญ

วันสตรีสากล (8 มีนาคม) เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบและการถูกเลือกปฏิบัติที่มีต่อชนชั้นแรงงาน ...
วันศิลปินแห่งชาติ (24 กุมภาพันธ์)
วันสำคัญ

วันศิลปินแห่งชาติ (24 กุมภาพันธ์) ความสำคัญ วันศิลปินแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงวันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ...
วันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ(5 มีนาคม)
วันสำคัญ

วันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ(5 มีนาคม) วันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ ...

แอร์บ้าน0% แค่มีทะเบียนบ้านก็ผ่อนได้

ค้นหา