วันพุธ, 18 มกราคม 2560

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พันธุ์ปลา ลักษณะของปลาแต่ละสายพันธุ์ รวมสายพันธุ์ปลาไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงาม หรือปลาเศรษฐกิจ สายพันธุ์ปลาทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไป เพื่อคุณผู้อ่านจะได้รู้ถึงมาตรฐานสายพันธุ์ของปลา แต่ละสายพันธุ์ว่าเป็นอย่างไร จะได้เลือกมาเลี้ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการ หรือสำหรับคนที่เลี้ยงอยู่แล้วก็จะได้เลี้ยงอย่างถูกต้องยิ่งขึ้น จะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่สุดทั้งคนเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงค่ะ

ปลาปักเป้าเหลืองทอง
รวมพันธุ์ปลา

ปลาปักเป้าเหลืองทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาปักเป้าเหลืองทอง : Xenopterus naritus (Richardson) ชื่อสามัญ ปลาปักเป้าเหลืองทอง : Blowfish ลักษณะเด่น : ลำตัวแบนข้างค่อนข้างยาวรี หัวทู่ ปากสั้น ...
ปลาเกล็ดเงิน ปลาลิ่น
รวมพันธุ์ปลา

ปลาเกล็ดเงิน ปลาลิ่น ชื่่อวิทยาศาสตร์ : Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1844 ชื่อสามัญ : Silver carp ลักษณะทั่วไปของปลาเกล็ดเงิน ปลาลิ่น : เป็นปลาน้ำจืด ลำตัวค่อนข้างยาว ...
ปลาปักเป้าหางไหม้
รวมพันธุ์ปลา

ปลาปักเป้าหางไหม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาปักเป้าหางไหม้ : Arothron immaculatus (Bloch & Schneider, 1801) ชื่อสามัญ ปลาปักเป้าหางไหม้ :  Immaculate blowfish ลักษณะเด่น : ขอบหางดำ ...
ปลาปักเป้าเล็กหลังลาย
รวมพันธุ์ปลา

ปลาปักเป้าเล็กหลังลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canthigaster solandri (Richardson) ชื่อสามัญ : False-eye toby, Sharpnose pufferfishes ลักษณะเด่นของปลาปักเป้าเล็กหลังลาย : บริเวณใต้ครีบหลังมีจุดสีเข้มขนาดใหญ่ ...
ปลาปักเป้าแถบส้ม
รวมพันธุ์ปลา

ปลาปักเป้าแถบส้ม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Torquigener hypselogeneion (Bleeker, 1852) ชื่อสามัญ : Orange-banded blowfish ลักษณะเด่น : ปากตรงและอยู่กึ่งกลางหัวมีก้านครีบหลัง ๘-๙ อัน ก้านครีบก้น ๗-๘ อัน ...
ปลาอีโต้มอญ ปลาหน้ามอม
รวมพันธุ์ปลา

ปลาอีโต้มอญ ปลาหน้ามอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758 ชื่อสามัญ : Common dolphinfish ลักษณะทั่วไป ปลาอีโต้มอญ ปลาหน้ามอม : ปลาชนิดนี้มีลำตัวยาวและแบนข้าง หัวโต ...
ปลาปักเป้าหลังน้ำตาล
รวมพันธุ์ปลา

ปลาปักเป้าหลังน้ำตาล ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาปักเป้าหลังน้ำตาล : Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1845) ชื่อสามัญ ปลาปักเป้าหลังน้ำตาล : Brown-backed blowfish ลักษณะเด่น ปลาปักเป้าหลังน้ำตาล : ...
ปลาค้อผี
รวมพันธุ์ปลา

ปลาค้อผี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ellopostoma mystax Tan & Lim, 2002 ชื่อสามัญ : Enigmatic Loach ลักษณะทั่วไปของปลาค้อผี : ปลาค้อเกล็ดค่อนข้างใหญ่ ลายพื้นสีน้ำตาล ลายประขนาดใหญ่สีน้ำตาลเข้ม ...
ปลาไหลลาย ปลาตูหนา
รวมพันธุ์ปลา

ปลาไหลลาย ปลาตูหนา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anguilla marmorata Quoy and Gaimard, 1824 ชื่อสามัญ : Giant mottled eel ลักษณะทั่วไป ปลาไหลลาย ปลาตูหนา : ปลาไหลชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายกับปลาไหลหูดำ คือ ...

แอร์บ้าน0% แค่มีทะเบียนบ้านก็ผ่อนได้

Search