วันอังคาร, 17 มกราคม 2560

T Tradition กระบี่-ประเพณี

แห่จาดสารท เดือนสิบ จังหวัดกระบี่

แห่จาดสารท เดือนสิบ จังหวัดกระบี่

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

kabee-art-culture-south-3-1

ประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ จังหวัดกระบี่ เป็นประเพณีที่บรรพบุรุษไทย นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เกิดความผูกพัน เชื่อมโยงคนในชุมชนให้เป็นกลุ่มชน

kabee-art-culture-south-3-2


เดี่ยวกัน สังคมชาวไทยในภาคใต้ บรรพบุรุษได้เชื่อมโยงศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติไว้หลากหลาย และหนึ่งในประเพณีเหล่านั้น คือ ประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนทำความดี มีศีลธรรม เกรงกลัวการกระทำผิด เชื่อถือว่าการกระทำที่ผิดจารีต ประเพณี ศีลธรรมเป็นบาป และอาจต้องได้รับผลบาปตาม วิถีกรรมที่กระทำไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้คนเกิดความรักในบรรพบุรุษ ให้ระลึกถึงคุณความดีที่บรรพบุรุษได้กระทำมาแก่ชนรุ่นหลัง ดังนั้นในเทศกาลนี้ คนไทยในภาคใต้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนตำบลใด ต่างก็พากันกลับมายังภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อร่วมประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบเป็นประจำทุกปี

kabee-art-culture-south-3-3

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

บทความน่าสนใจ

ประวัติจังหวัด กระบี่

อ่าวนุ้ย กระบี่

อ่าวโละดาลัม กระบี่

หาดยาว กระบี่

อ่าวไม้ไผ่ กระบี่

เกาะไผ่ กระบี่


แอร์บ้าน0% แค่มีทะเบียนบ้านก็ผ่อนได้

Search